Welkom

Welkom

Van der Linden Advies, uw partner bij insolventie.

Wij kunnen u ondersteuning bieden bij economische dan wel juridische problemen binnen uw eigen onderneming, maar ook in geval van problemen bij derden waardoor uw belangen worden geraakt.

Van der Linden Advies is onderdeel van Van der Linden c.s.. Onze groep is reeds geruime tijd actief als curator en bewindvoerder in insolventies, maar ook als bewindvoerder in beschermingsbewinden, daarin worden wij benoemd door een aantal rechtbanken. Daarnaast zijn wij actief in het kader van schuldbemiddeling (zowel voor particulieren als bedrijven) alsmede in het voeren van verzoekschriftprocedures, dit laatste op basis van toevoegingen. Voorts zijn wij bevoegd aanvragen voor toelating tot de Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) bij de rechtbank in te dienen.

Ervaart u een dergelijke probleemsituatie, neemt u dan gerust (vrijblijvend) contact met ons op. Wellicht kan telefonisch reeds ‘eerste hulp’ worden verleend.

Indien gewenst komen wij zelfs bij u langs, een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend, wij zullen niet aarzelen in dat gesprek al een eventuele oplossing te indiceren.